PE/ÜZ1/496/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.28.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.21.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/496/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság felhívta a vámhatóságot, hogy a vámárut kísérő okmányra a következő záradékot helyezze el: „nem megfelelő termék- szabad forgalomba bocsátás nem engedélyezett- 765/2008/ EK rendelet 29. cikk (2) bekezdése szerint.”

Az elsőfokú hatóság a termék forgalomba hozatalát megtiltotta és elrendelte a határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

HOYA Szemüveglencse Gyártó Magyarország Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari utca 18.)

7. A megállapított tényállás:

Másodfokú hatóság határozatában számot adott azon körülményekről, amely alapján az elsőfokú határozat jogszerű, a másodfokú hatóság annak megváltoztatására, megsemmisítésére okot adó körülményt az eljárása során nem tárt fel.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján a Vállalkozás megsértette

  • a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet 7. § (2), (4) bekezdésekben foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A HOYA Szemüveglencse Gyártó Magyarország Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari utca 18., a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) SZ-10/109/FO/00036-3/2018. számú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 21.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/496/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/496/2018.
Ügyfél adatok: 
HOYA Szemüveglencse Gyártó Magyarország Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari utca 18.)