PE/002/449-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.28.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.05.18.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/449-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság FE/FO/00182-0002/2018. számú határozatában 150.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá döntésében az alábbi kötelezéseket alkalmazta:

- a TYTAN STYRO 753 RA elnevezésű külső hőszigetelő ragasztót csak úgy forgalmazza, ha mellékeli hozzá az előírt, a III. számú melléklet szerinti tartalmú teljesítménynyilatkozatot nyomtatott vagy elektronikus formában;

- a Bachl Nikecell EPS 80 H Homlokzati hőszigetelő lemezt csak úgy forgalmazza, ha mellékeli hozzá az előírt, a III. számú melléklet szerinti tartalmú teljesítménynyilatkozatot nyomtatott vagy elektronikus formában;

- a Praktikbau elnevezésű Polisztirol ragasztót csak úgy forgalmazza, ha mellékeli hozzá az előírt, a III. számú melléklet szerinti tartalmú teljesítménynyilatkozatot nyomtatott vagy elektronikus formában.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87.)

7. A megállapított tényállás:

A Társaság fellebbezése részben alapos, az elsőfokú hatóság a tényállást nem tárta fel megfelelően és a rendelkezésre álló bizonyítékokból helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság 2018. február 6. napján meghozott, FE/FO/00182-0002/2018. ügyiratszámú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette az Európai Parlament és a Tanács az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelete (a továbbiakban: 305/2011/EU rendelet) 6. cikk (2)-(3) bekezdéseiben és a 8. cikk (2) bekezdésében foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87., adószám: 12136849-2-44, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) FE/FO/00182-0002/2018. számú határozatát megváltoztatja, a fogyasztóvédelmi bírságot törli, és a kiszabott kötelezést az alábbiak szerint módosítja.

A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot arra, hogy a továbbiakban a TYTAN STYRO 753 RA elnevezésű külső hőszigetelő ragasztó forgalmazása során minden esetben annak 2017.04.10. napján kelt teljesítménynyilatkozatát adja át.

A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot arra, hogy a Praktikbau elnevezésű polisztirol ragasztót a továbbiakban kizárólag az alábbi feltételek valamelyikének betartása esetén forgalmazza.

A Társaság választása szerint:

vagy harmonizált európai szabványon, illetve európai műszaki értékelésen alapuló teljesítménynyilatkozatot mellékeljen a termékhez nyomtatott vagy elektronikus formában,

vagy intézkedjen a terméknek és csomagolásának a rendelkezésre álló teljesítménynyilatkozattal való összhangjáról jelen határozat indokolásában leírtak szerint.

Kötelezi továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse az első fokú eljárást lefolytató Székesfehérvári Járási Hivatalt.

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 05. 18.
Kiadvány címe: 
PE/002/449-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/449-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87.)