PE/002/89-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.15.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.03.14.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/89-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését – bizonyítottság hiányában  - nem állapított meg.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Dante International S.A. (székhelye: Románia, Bukarest, Soseaua Virtutii nr. 148, sector 6.)

7. A megállapított tényállás:

A Kérelmező fellebbezése alapos, az elsőfokú hatóság a tényállást nem tárta fel megfelelően és a rendelkezésre álló bizonyítékokból helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Fttv. 6. § (1) be) pontja

9. A határozat rendelkező része:

A Kérelmező által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) a  Dante International S.A. (székhelye: Románia, Bukarest, Soseaua Virtutii nr. 148, sector 6.;  továbbiakban: Társaság) ügyében hozott BE/13/522-7/2017. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.

A másodfokú hatóság a Társaságot 100.000 Ft, azaz százezer forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy kereskedelmi gyakorlata során tartózkodjon a szerződések teljesítésével kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) rendelkezéseit sértő megtévesztő tájékoztatástól.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 03. 14.
Kiadvány címe: 
PE/002/89-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/89-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Dante International S.A. (székhelye: Románia, Bukarest, Soseaua Virtutii nr. 148, sector 6.)