PE/002/143-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.15.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.04.20.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/143-4/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a SO/001/00722-0006/2017. számú határozatában meghozta döntését, melyben 100.000 (azaz százezer) forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki és kötelezte a Társaságot, hogy

  • amennyiben a leolvasás alkalmával észlelik, hogy az aktuális fogyasztás az azt megelőző 12 havi átlagfogyasztást a víziközmű szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott mértékben, azaz kétszeresen meghaladja, akkor a felhasználót a leolvasással egyidejűleg a víziközmű szolgáltató jelen lévő képviselője, vagy az azt követő 15 napon belül a szolgáltató írásban tájékoztassa.
  • az üzletszabályzatban meghatározott mértéket meghaladó átlagfogyasztásról szóló egyszeri tájékoztatás elmulasztása miatt a fogyasztó részére az üzletszabályzatban meghatározott 2.000 Ft kötbért fizessen meg.
  • a megtett intézkedéséről a hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

DRV Zrt. (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatának helybenhagyását találta indokoltnak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Megállapította az elsőfokú hatóság, hogy a Társaság megsértette Vksztv. Vhr.
61. § (9) bekezdését, amikor nem tájékoztatta a Felhasználót a magas fogyasztásról,
mellyel jogszabálysértést követett el.

9. A határozat rendelkező része:

A Dr. Szabó Viktória jogtanácsos által képviselt DRV Zrt. (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Adószám:11226002-2-44, cégjegyzékszám: 14-10-300050; a továbbiakban: Szolgáltató vagy Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság), mint másodfokú hatóság a Kérelmező ügyében eljárt Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) SO/001/00722-0006/2017. számú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 04. 20.
Kiadvány címe: 
PE/002/143-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/143-4/2018.
Ügyfél adatok: 
DRV Zrt. (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)