PE/ÜZ1/560/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.03.20.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.03.01.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/560/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság határozatában megtiltotta a Vállalkozónak a megállapított tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatását.  

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Fedor László (4242 Hajdúhadház, Béke u. 8.; a továbbiakban: Vállalkozó)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság a tényállást helyesen tárta fel és a jogszabályoknak, illetve az eset körülményeinek megfelelő határozatot hozott. A Kérelmező vonatkozásában valóban megtévesztő volt a Vállalkozó tájékoztatása, ezért a jogsértés megállapítása alapos.

8. A megsértett jogszabályok köre:

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. § (1) bekezdése

9. A határozat rendelkező része:

Fedor László (4242 Hajdúhadház, Béke u. 8.; a továbbiakban: Vállalkozó) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) HB/04-FVO/00028-002/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a HB/04-FVO/00028-002/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 03. 01.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/560/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/560/2018.
Ügyfél adatok: 
Fedor László (4242 Hajdúhadház, Béke u. 8.; a továbbiakban: Vállalkozó)