PE/ÜZ1/596/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.03.19.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.28.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/596/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság ZA/001/463-10/2017. számú határozatában a Szolgáltató terhére nem állapított meg fogyasztóvédelmi tárgyú jogsértést.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Zalaispa Nonprofit Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.)

7. A megállapított tényállás:

A Szolgáltató jogellenes magatartást tanúsított, amikor a Kérelmező számára a 80 liter űrtartalmú gyűjtőedény választásának lehetőségét nem biztosította.

Mindezek alapján az elsőfokú hatóság tévesen járt el a tekintetben, hogy a Szolgáltató terhére fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapította meg.

A másodfokú hatóság a megállapított tényállásra, a feltárt jogsértésre, illetve a mérlegelési körülményekre tekintettel arra kötelezte a Szolgáltatót, hogy a jelen határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezettségének tegyen eleget.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. §-a.

9. A határozat rendelkező része:

A Kérelmező által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) ZA/001/463-10/2017. számú határozatának rendelkező és indokolás részét a jelen határozatban foglaltak szerint változtatja meg.

A másodfokú hatóság kötelezi a Zalaispa Nonprofit Zrt-t (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.; a továbbiakban: Szolgáltató), hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 28.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/596/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/596/2018.
Ügyfél adatok: 
Zalaispa Nonprofit Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.)