PE/ÜZ1/576/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.03.19.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.28.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/576/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BP/FOGY/05589-0002/2017. számú határozatában
200.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Szolgáltató terhére, valamint kötelezte arra, hogy a számláit minden esetben a felhasználási helyen felszerelt mérőről származó adatok alapján állítsa ki, továbbá fizetési felszólítást csak akkor állítson ki, ha a felhasználónak meglévő hátraléka van.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci út 23-27.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság helyesen járt el a tekintetben, hogy a Szolgáltató terhére a Vksztv. Vhr. 65. § (8) bekezdésében foglaltak megsértését megállapította.

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

- a Vksztv. Vhr. 65. § (8) bekezdésében foglaltak.

9. A határozat rendelkező része:

A Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci út 23-27.; a továbbiakban: Szolgáltató) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/05589-0002/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy egyebekben a BP/FOGY/05589-0002/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 28.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/576/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/576/2018.
Ügyfél adatok: 
Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci út 23-27.)