PE/ÜZ1/630/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.03.12.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.03.05.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/630/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP/FOGY/00117-0002/2018. számú határozatában 100.000.- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, továbbá kötelezte arra, hogy a békéltető testületi eljárás során a válaszirat megküldésének, és egyezség létrehozására feljogosított személy részvétele biztosításának jogszabályban előírt módon tegyen eleget.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Notebookspecialista.hu Számítástechnikai Kft. (1132 Budapest, Váci út 20-26.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapítja, hogy az elsőfokú hatóság a tényállás teljes körű feltárási kötelezettségének eleget tett, az eljárás során mind az anyagi jogi, mind az eljárásjogi szabályok betartása mellett hozta meg döntését.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BP/FOGY/00117-0002/2018. számú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi. CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 29. § (8) és (11) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A Notebookspecialista.hu Számítástechnikai Kft. (1132 Budapest, Váci út 20-26., a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/00117-0002/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 03. 05.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/630/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/630/2018.
Ügyfél adatok: 
Notebookspecialista.hu Számítástechnikai Kft. (1132 Budapest, Váci út 20-26.)