PE/ÜZ1/623/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.03.12.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.03.01.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/623/2018.

5. Az ügy tárgya:

Másodfokú helybenhagyó határozat panaszügy kapcsán. Az elsőfokú hatóság határozatában fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapította meg.

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy fogyasztóvédelmi tárgykört érintő jogsértés nem történt, így a Társaság ellen benyújtott kérelmet HB/04-FVO/00013-0001/2018. sz. határozatával elutasította.

9. A határozat rendelkező része:

A Kérelmező által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi  Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) HB/04-FVO/00013-001/2018. számú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 03. 01.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/623/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/623/2018.
Ügyfél adatok: 
Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)