PE/ÜZ1/374/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.03.12.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.07.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/374/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság PE-08/HAT/02620-2/2017. számú határozatában 500.000,- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, továbbá kötelezte, hogy:

  • a határozat kézhezvételét követően az általa üzemeltetett kereskedelmi egységben a termékek eladási árát, valamint azon termékek esetén, ahol azt jogszabály előírja, az egységárakat teljes körűen tüntesse fel,
  • a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

+Dick Kft. (2344 Dömsöd, Kossuth Lajos utca 55.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az elsőfokú hatóság az eljárás során minden lényeges körülményt értékelt, a kötelezés tartalmát és a kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összegét a feltárt tényállásnak megfelelően állapította meg, amelyeket a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosaknak talált.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság PE-08/HAT/02620-2/2017. számú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 14. § (1) bekezdését, valamint a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 3. § (1) bekezdésében foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A +Dick Kft. (2344 Dömsöd, Kossuth Lajos utca 55., a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatal Hatósági Osztályának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE-08/HAT/02620-2/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a PE-08/HAT/02620-2/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 07.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/374/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/374/2018.
Ügyfél adatok: 
+Dick Kft. (2344 Dömsöd, Kossuth Lajos utca 55.)