PE/ÜZ1/347/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.03.12.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.12.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/347/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP/FOGY/6117/2/2017. számú határozatában 500.000.- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére továbbá kötelezte arra, hogy az elállási jog gyakorlásáról a jogszabálynak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Go Solutions Group Kft. (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BP/FOGY/6117/2/2017. számú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel a 3. § (1) bekezdését, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 22. § (1) bekezdésének a) és b) pontját.

9. A határozat rendelkező része:

A Go Solutions Group Kft. (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1., a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala BP/FOGY/3697/2/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a BP/FOGY/3697/2/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 12.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/347/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/347/2018.
Ügyfél adatok: 
Go Solutions Group Kft. (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.)