PE/ÜZ1/150/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.03.12.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.19.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/150/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság KE-06/001-00747-08/2017. számú határozatában kötelezte a Társaságot arra, hogy

  • cserélje ki a fogyasztó által 229.000 Ft-os eladási áron vásárolt Lofty-19 (Avalon II) típusú elektromos kerékpárt,
  • tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, a fogyasztók részére a jogszabályi előírásnak megfelelő tartalmú jótállási jegyet adjon kötelező jótállással érintett termék értékesítésekor.

E kötelezettségeinek a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Góczán Robogó Kft. (2800 Tatabánya, Ady Endre út 1. A. ép.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az elsőfokú hatóság az eljárás során minden lényeges körülményt értékelt, a kötelezés tartalmát a feltárt tényállásnak megfelelően állapította meg, amelyeket a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosaknak talált.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság KE-06/001-00747-08/2017. számú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel a 3. § (1) bekezdését és a 7. § (1) bekezdését, valamint a Korm. rendelet 7. §-át.

9. A határozat rendelkező része:

A Góczán Robogó Kft. (2800 Tatabánya, Ady Endre út 1. A. ép., a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) KE-06/001-00747-08/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 19.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/150/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/150/2018.
Ügyfél adatok: 
Góczán Robogó Kft. (2800 Tatabánya, Ady Endre út 1. A. ép.)