PE/ÜZ1/418/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.03.07.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.26.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/418/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 150.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá döntésében a Társaság által üzemeltetett játszótéri eszközök (csúszdás vár, homokozó, babaház, rugós játék) további üzemetetését időszakos ellenőrzési jegyzőkönyv meglétéhez, az óriástrambulin további üzemeltetését pedig megfelelőségi tanúsítvány, időszakos műszaki vizsgálat és üzemeltetési napló meglétéhez, továbbá a vonatkozó jogszabályban meghatározott adatok feltüntetéséhez kötötte.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Gyermekünk a jövő Kft. (1046 Budapest, Jósika utca 5.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a Társaság a trambulin üzemeltetésével kapcsolatban megsértette a 7/2007. GKM rendelet 5. §-ának (1) és (2) bekezdését, a 7. § (1) bekezdését és a 8. § (1) bekezdését, valamint a Pftv. 3. § (1) bekezdését.

Az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg továbbá, hogy a Társaság megsértette a 78/2003. GKM rendelet 3. § (3) bekezdését, a 7. § (2) és (4) bekezdését, valamint a Pftv. 3. § (3) bekezdését.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BP/FOGY/4915-3/2017. számú, 2017. október 11. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 3. § (1) bekezdését, a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet (a továbbiakban: 7/2007. GKM rendelet) 5. §-ának (1) és (2) bekezdését, a 7. § (1) bekezdését és a 8. § (1) bekezdését, továbbá a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: 78/2003. GKM rendelet) 3. § (3) bekezdését és a 7. § (2)-(4) bekezdéseit.

9. A határozat rendelkező része:

A Gyermekünk a jövő Kft. (1046 Budapest, Jósika utca 5. adószám: 23166266-2-41, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának BP/FOGY/4915-3/2017. számú határozatát megváltoztatja akként, hogy a fogyasztóvédelmi bírság összegét 80.000 forintra mérsékli.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a BP/FOGY/4915-3/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 26.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/418/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/418/2018.
Ügyfél adatok: 
Gyermekünk a jövő Kft. (1046 Budapest, Jósika utca 5.)