PE/ÜZ1/320/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.03.07.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.20.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/320/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a feltárt jogsértés miatt BP/FOGY/6077/2/2017. számú, 2017. november 20-án kelt határozatával kötelezte a társaságot arra, hogy az elállási jogra vonatkozó megtévesztő tájékoztatást szüntesse meg a személyesen átvett termékek esetében. Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse az elsőfokú hatóságot.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

NaviMaster Informatikai Kft. (székhelye: 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 34.)

7. A megállapított tényállás:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 105. § (2) bekezdése alapján, ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy az elsőfokú döntés meghozatalát követően új tény merül fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt. Jelen esetben a rendelkezésre álló adatok elegendőnek bizonyultak a megalapozott döntéshozatalhoz.

Az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelő módon feltárta, és a rendelkezésre álló bizonyítékokból helyes jogi következtetéseket vont le, bár indokolási kötelezettségének nem teljes mértékben tett eleget, így az elsőfokú határozat helybenhagyása az indokolási rész kiegészítése mellett indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3.§ (1) bekezdését, 6.§ (1) bekezdés i) pontját, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a NaviMaster Informatikai Kft. (székhelye: 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 34., adószáma: 14068304-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-887442, továbbiakban: Kft., Vállalkozás ill. Fellebbező) jogi képviselője (Dr. Molnár Miklós Viktor Ügyvédi Iroda, 1065 Budapest, Nagymező u. 45. I/2.) által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/6077/2/2017. számú határozatát – az indokolás kiegészítése mellett - helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 20.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/320/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/320/2018.
Ügyfél adatok: 
NaviMaster Informatikai Kft. (székhelye: 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 34.)