PE/ÜZ16/1182/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.02.22

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.22.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1182/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 2017. szeptember 5. napján kelt BO/FO/948-02/2017. számú határozatában 50.000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Szolgáltató terhére, valamint kötelezte, hogy a felhasználási helyen, illetve az elkülönített felhasználói helyen az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő, a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat, továbbá a csatlakozó hálózat ellenőrzéséről készítsen jegyzőkönyvet, és a jegyzőkönyv egy példányát bocsássa az ellenőrzött vízhasználó rendelkezésére.

A fentieken túl az elsőfokú hatóság arra is kötelezte a Szolgáltatót, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (3527 Miskolc, József A. u. 78.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a megállapított tényállásra, a feltárt jogsértésre, illetve a mérlegelési körülményekre tekintettel az elsőfokú hatóság BO/FO/948-02/2017. számú határozata rendelkező és indokolás részének megváltoztatását tartotta indokoltnak, amelynek keretében a fogyasztóvédelmi bírság törlése mellett arra kötelezte a Szolgáltatót, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek tegyen eleget, amelynek keretében a Kérelmező részére kiszámlázott szennyvíz mennyiségét a 2017. január 29-től 2017. március 22-ig tartó időszak vonatkozásában az előző hiba nélküli mérési időszak egy napra eső átlagfogyasztása alapján állapítsa meg.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A Vksztv. Vhr. 68. § (1) bekezdésében foglaltak

9. A határozat rendelkező része:

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (3527 Miskolc, József A. u. 78.; a továbbiakban: Szolgáltató) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya BO/FO/948-02/2017. számú határozatát megváltoztatja, és e körben a kiszabott 50.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot és az alábbi kötelezést törli, valamint a határozat rendelkező és indokolás részét a jelen határozatban foglaltak szerint változtatja meg.

A másodfokú hatóság a határozat rendelkező részében szereplő alábbi kötelezést törli:

„Ezen túlmenően a Társaságot kötelezi, hogy a felhasználási helyen, illetve az elkülönített felhasználói helyen az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő, a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat, továbbá a csatlakozó hálózat ellenőrzéséről készítsen jegyzőkönyvet, és a jegyzőkönyv egy példányát bocsássa az ellenőrzött vízhasználó rendelkezésére!”

A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek tegyen eleget, amelynek keretében a Kérelmező részére kiszámlázott szennyvíz mennyiségét a 2017. január 29-től 2017. március 22-ig tartó időszak vonatkozásában az előző hiba nélküli mérési időszak egy napra eső átlagfogyasztása alapján állapítsa meg.

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 22.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1182/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1182/2017.
Ügyfél adatok: 
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (3527 Miskolc, József A. u. 78.)