PE/ÜZ16/776/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.02.22.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.11.21.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/776/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a VE/O001/00589-0006/2017. számú határozatával 150.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Szolgáltató terhére, valamint kötelezte, hogy a határozat jogerőre emelkedésétől az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban ne tévessze meg a fogyasztókat.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Edison u. 4.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság helyesen járt el a tekintetben, hogy a Szolgáltató terhére megállapította az Fttv. 6. § (1) bekezdésében foglaltak megsértését.   

Mindezek alapján a másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság a Kérelmező panaszát teljes körűen kivizsgálta és számot adott azon körülményekről, amelyek alapján indokoltnak tartotta a fogyasztóvédelmi bírság és kötelezés kiszabását, azok okszerűsége a határozatból kitűnik, az elsőfokú határozat tehát jogszerű, a másodfokú hatóság annak megváltoztatására, megsemmisítésére okot adó körülményt az eljárása során nem tárt fel. A bírság és a kötelezés elrendelése az elkövetett jogsertéssel arányban áll, így a határozat megváltoztatását e körben nem tartotta indokoltnak a másodfokú hatóság.

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az Fttv. 6. § (1) bekezdésében foglaltak

9. A határozat rendelkező része:

Az Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Edison u. 4.; a továbbiakban: Szolgáltató) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) VE/O001/00589-0006/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy a VE/O001/00589-0006/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 11. 21.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/776/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/776/2017.
Ügyfél adatok: 
Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Edison u. 4.)