PE/ÜZ1/476/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.02.22.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.15.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/476/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BO-05/H1/07559-2/2017. ügyiratszámú határozatában 50.000 Ft.(azaz ötvenezer forint) fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

Ezen túlmenően, kötelezi a Társaságot arra, hogy:

  • Biztosítson jól látható helyen kihelyezett vásárlók könyvét.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Pepkor Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását találta indokoltnak a másodfokú hatóság, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni.

9. A határozat rendelkező része:

A Pepkor Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 187., adószám:24979872-2-41, a továbbiakban: Társaság,  képviseli: Dr. Szécsényi László ügyvéd) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Kazincbarcikai Járási Hivatal (a továbbiakban: elsőfokú hatóság)  BO-05/H1/07559-2/2017. számú határozatát mind a rendelkező rész, mind az indoklási rész vonatkozásában megváltoztatja, és a fogyasztóvédelmi bírság összegét  15. 000 Ft-ra mérsékli.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a BO-05/H1/07559-2/2017.  számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 15.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/476/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/476/2018.
Ügyfél adatok: 
Pepkor Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.)