PE/ÜZ1/364/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.02.22.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.12.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/364/2018.

5. Az ügy tárgya:

A beérkezett nyilatkozatok figyelembevételével a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Műszaki Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya BK/FO/974-10/2017. számú, 2017. november 20-án kelt határozatával a Kérelmező által indított eljárásban fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapította meg, erre tekintettel a kérelmet elutasította.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Félegyházi Tej Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 18.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokon eljáró hatóság az ügy iratait áttekintve arra a megállapításra jutott, hogy az elsőfokú döntés megsemmisítése, valamint felügyeleti intézkedés keretében az elsőfokú hatóság új eljárásra való utasítása indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1), (3) bekezdése, 6. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja, 6. § (2) bekezdés a) pontja, 9. § (1) bekezdése, 14. §-a, 4. § (1) bekezdése.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Kérelmező, ill. Fellebbező fellebbezésére tekintettel a Félegyházi Tej Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 18.) ügyében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BK/FO/974-10/2017. számú határozatát megsemmisíti.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 12.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/364/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/364/2018.
Ügyfél adatok: 
Félegyházi Tej Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 18.)