PE/ÜZ1/12/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.02.21.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.10.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/12/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 2017. szeptember 12. napján kelt FE/FO/00685-0007/2017. számú határozatában 50.000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Szolgáltató terhére, és megtiltotta azon jogsértő magatartás további folytatását, hogy a Kérelmezőtől a xxxx számú, – a Szolgáltató nyilvántartásában xxxx számú – ingatlanra vonatkozóan 2013. január 1. - 2016. március 31. közötti időszakra vonatkozóan hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat követeljen.

Az elsőfokú hatóság határozatában kötelezte továbbá a Szolgáltatót arra, hogy a Kérelmező által a 2013. január 1. - 2016. március 31. közötti időszakra vonatkozóan befizetett összeget fizesse vissza a Kérelmezőnek, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Vertikál Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően járt el, amikor a Kérelmező részére a 2013. január 1-től 2016. március 31-ig terjedő időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjszámlákat kiállította.

Mindezek alapján az elsőfokú hatóság tévesen járt el a tekintetben, hogy a Szolgáltatóval szemben fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését állapította meg.

Figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, a másodfokú hatóság a bírság összegének, a tiltás és a kötelezések törlése mellett az elsőfokú hatóság határozata rendelkező és indokolás részének megváltoztatását találta indokoltnak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

   64/2008. (III. 28.)  Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése

9. A határozat rendelkező része:

A Vertikál Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.; a továbbiakban: Szolgáltató) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) FE/FO/00685-0007/2017. számú határozatát megváltoztatja, és e körben a megállapított kötelezést és tiltást, valamint a kiszabott fogyasztóvédelmi bírságot törli, a határozat rendelkező és indokolás részét a jelen határozatban foglaltak szerint változtatja meg.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 10.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/12/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/12/2018.
Ügyfél adatok: 
Vertikál Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.)