PE/ÜZ1/393/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.02.19.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.09.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/393/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BK/FO/01042-3/2017. ügyiratszámú határozatában a Társaságot 1.000.000 forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte, ezen túlmenően megtiltotta a határozat indokolási részében meghatározott, a fogyasztók megtévesztésére irányuló kereskedelmi gyakorlat folytatását, továbbá kötelezte a Társaságot arra, hogy a határozat indokolás részében megjelölt termékek eladási áráról és egységáráról írásban tájékoztassa a fogyasztókat.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

AUCHAN  Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően feltárta és abból helyes jogi következtetésre jutott, továbbá mérlegelési jogkörében az eset lényeges körülményeit megfelelően értékelte. Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság 2017. december 13. napján kelt, BK/FO/01042-3/2017. ügyiratszámú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 14. § (1) bekezdését, a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Árrendelet) 2. § (1) bekezdését, 3. § (1) bekezdését, a 4. § a), b), és e) pontjaiban foglaltakat, továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 7. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

Az AUCHAN  Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BK/FO/01042-3/2017. számú határozatát – az indokolás megváltoztatása mellett – helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BO/FO/0899-0007/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 09.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/393/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/393/2018.
Ügyfél adatok: 
AUCHAN Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.)