PE/ÜZ1/169/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.02.15.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.08.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/169/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BP-09/002/04073-5/2017. számú határozatában meghozta döntését, melyben 500.000 (azaz ötszázezer) forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki és kötelezte a Társaságot, hogy a fogyasztói panaszokra a beérkezését követő 30 napon belül küldje meg a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedését indokolással ellátva a panaszosnak. Ezen kötelezettségének minden esetben tegyen eleget.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

UPC Magyarország Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.-Haller Gardens)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapítja, hogy a Társaság megsértette az Fgytv. 17. § (6) bekezdését, amikor nem adott választ a fogyasztó 2017. augusztus 4-én, ügyfélszolgálaton leadott írásbeli panaszát, valamint amikor nem érdemben válaszolta meg a Fogyasztó 2017. augusztus 3-án e-mailben megküldött panaszát (mely utóbbi tényt a Társaság sem vitatta fellebbezésében).

A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatának helybenhagyását találta indokoltnak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A Társaság megsértette az Fgytv. 17/A. § (6) bekezdését, mellyel jogszabálysértést követett el.

9. A határozat rendelkező része:

A dr. Hegedűs Erna  jogtanácsos által képviselt UPC Magyarország Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.-Haller Gardens, adószám: 10987278-2-44, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság), mint másodfokú hatóság  az  elsőfokon eljáró  Budapest Főváros Kormányhivatal IX. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-09/002/04073-5/2017. határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 08.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/169/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/169/2018.
Ügyfél adatok: 
UPC Magyarország Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.-Haller Gardens)