PE/ÜZ1/309/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.02.13.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.05.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/309/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság HE/001/00669-0007/2017. számú határozatában arra kötelezte a Vállalkozást, hogy a termék csomagolásán ne tüntesse fel a korcsoportjelölést.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság helytelenül állapította meg, hogy a termék csomagolásán a kifogásolt figyelmeztetés feltüntetése az NGM rendelet 5. számú melléklet B rész 1.3. pontjába, valamint a Pftv. 13. § (1)-(4) bekezdéseibe ütközik.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság 2017. október 17. napján kelt, HE/001/00669-0007/2017. ügyiratszámú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 13. § (1)-(4) bekezdéseit, valamint a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X.5.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 5. számú melléklet B rész 1.3. pontjában foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.; a továbbiakban: Társaság, illetve Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) HE/001/00669-0007/2017. számú határozatát megsemmisíti.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 05.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/309/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/309/2018.
Ügyfél adatok: 
Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.)