PE/ÜZ1/143/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.31.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.26.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/143/2018.

5. Az ügy tárgya:

A 72/2013. (X.14.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól nem mentesül, így a 72/2013. (X.14.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (15) bekezdése alapján a Társaság által követelt közszolgáltatási díj felszámítása jogszerű. Az elsőfokú hatóság álláspontja szerint a Társaság. a vonatkozó jogszabályok és az Üzletszabályzat figyelembe vételével járt el, mindebből eredően az elsőfokú hatóság a FTSZV Kft. terhére jogsértést megállapítani nem tud. Eljárni a jogszabályok alapján kell, így a jogszabályban foglaltaknak meg nem felelő, méltányosságon alapuló eljárásra a Társaságot nem kötelezheti.

Az elsőfokú hatóság a BP/FOGY/03878-2/2017. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben nem állapított meg jogsértést.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.  (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23.-27.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság véleménye szerint a Társaság megsértette a 72/2013. (X.14.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (3) bekezdését, mikor nem adott mentességet a Kérelmezőnek a díj megfizetése alól. Mivel a díj felszámítása jogszabályba ütköző volt, ezért szükség volt a rendelkező részben foglalt jogkövetkezmény (kötelezés szankció) alkalmazására.

A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatának megváltoztatását és a rendelkező részben foglalt szankció alkalmazását találta indokoltnak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

72/2013. (X.14.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (3) bekezdése

9. A határozat rendelkező része:

A xxxx (fogyasztási hely xxxx, xxx  szám alatti lakos) megbízásából xxx (lakcím:xxx,  továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság), mint másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi  Hivatal (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/03878-2/2017. számú határozatát megváltoztatja, és kötelezi a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-t (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23.-27., a továbbiakban: Társaságot), hogy

  • mentesítse a Kérelmezőt a nem közművel összegyűjtött szennyvízre vonatkozó díj megfizetése alól, valamint
  • intézkedjen a 2016-tól a Kérelmező részére megállapított nem közművel összegyűjtött szennyvízre vonatkozó díj törlése iránt.
Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 26.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/143/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/143/2018.
Ügyfél adatok: 
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23.-27.)