PE/ÜZ1/120/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.31.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.17.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/120/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BP/FOGY/07527-0002/2016. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben kötelezte a Társaságot, a 15 napos válaszadási határidőt minden esetben tartsa be, valamint 50 000 Ft fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta Társaságot.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Fővárosi Vízművek Zrt. (1134, Budapest, Váci út 23-27.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság hivatalból észlelte, hogy a PE/ÜZ16/1129/2017. iktatószámú döntés rendelkező részben a fellebbező személye tévesen került feltüntetésre, mivel a fellebbezést a Kérelmező és nem a Társaság nyújtotta be. Továbbá hivatalból észlelte a másodfokú hatóság hogy a PE/ÜZ16/1129/2017. iktatószámú döntés rendelkező részben tévesen szerepelt, hogy a fellebbezési illetéket átutalással rótták le, noha azt valójában illetékbélyegen teljesítették.

A másodfokú hatóság hivatalból megállapítja, hogy a PE/ÜZ16/1129/2017. számú határozatában elírás volt, ezért kijavítja azt.

8. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Fővárosi Vízművek Zrt. (1134, Budapest, Váci út 23-27, adószám: 10898824-2-44, a továbbiakban: Társaság) és xxx  közös képviselő által képviselt Forrásliget lakópark 62. jelű Társasház (1038 Budapest, Forrásliget u. 7., a továbbiakban: Kérelmező) ügyében hozott PE/ÜZ16/1129/2017. iktatószámú határozatot az alábbiak szerint kijavítja.

A másodfokú hatóság a PE/ÜZ16/1126/2017. számú határozat rendelkező részének első bekezdését:

„A Fővárosi Vízművek Zrt. (1134, Budapest, Váci út 23-27, adószám: 10898824-2-44, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/07527-0002/2016. számú határozatának rendelkező részét helybenhagyja, és az indokokolási részt megváltoztatja, akként, hogy

  • törli az elsőfokú határozat indokolási részéből a harmadik oldal harmadik bekezdésétől az ötödik oldal második bekezdés végéig tartó szövegrészt, valamint
  • kiegészíti az indokolást a jelen másodfokú határozat IV. 3. b. pontjában található szövegrésszel.”

az alábbiak szerint javítja ki:

„A Fővárosi Vízművek Zrt. (1134, Budapest, Váci út 23-27, adószám: 10898824-2-44, a továbbiakban: Társaság) ügyében a xxx közös képviselő által képviselt Forrásliget lakópark 62. jelű Társasház (1038 Budapest, Forrásliget u. 7., a továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/07527-0002/2016. számú határozatának rendelkező részét helybenhagyja, és az indokokolási részt megváltoztatja, akként, hogy

  • törli az elsőfokú határozat indokolási részéből a harmadik oldal harmadik bekezdésétől az ötödik oldal második bekezdés végéig tartó szövegrészt, valamint
  • kiegészíti az indokolást a jelen másodfokú határozat IV. 3. b. pontjában található szövegrésszel.”

A másodfokú hatóság a PE/ÜZ16/1126/2017. számú határozat rendelkező részének harmadik bekezdésének első mondatát:

„A másodfokú hatóság egyúttal rendelkezik a fellebbező által az eljárás lefolytatásáért átutalással megfizetett fellebbezési eljárási illeték kétszeresének megfelelő 10.000 Ft összegnek a fellebbező részére történő jóváírásáról.”

az alábbiak szerint javítja ki:

„A másodfokú hatóság egyúttal rendelkezik a fellebbező által az eljárás lefolytatásáért illetékbélyegen megfizetett fellebbezési eljárási illeték kétszeresének megfelelő 10.000 Ft összegnek a fellebbező részére történő jóváírásáról.”

Jelen határozat a PE/ÜZ16/1129/2017. számú határozattal együtt érvényes, a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 17.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/120/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/120/2018.
Ügyfél adatok: 
Fővárosi Vízművek Zrt. (1134, Budapest, Váci út 23-27.)