PE/ÜZ1/92/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.30.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.24.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/92/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a feltárt jogsértések miatt CS/001/00882-9/2017. számú, 2017. november 3-án kelt határozatával kötelezte a társaságot arra, hogy az általa üzemeltetett, www.ledaruhaz.hu weboldalon a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat:

 • a Társaság székhelyének a címéről;
 • a fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásának teljes körű feltételeiről;
 • a Társaság panaszkezelési módjáról;
 • az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linkről, valamint a platform létezéséről, továbbá arról, hogy az a jogviták rendezésére használható;
 • a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről;
 • a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről, székhelyének postai címéről;
 • a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra, valamint a jótállásra vonatkozó kötelezettségeiről, továbbá
 • arra, hogy a fogyasztók rendelkezésére bocsátott írásbeli megerősítésben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nyújtson tájékoztatást a fogyasztói jogérvényesítés feltételeire vonatkozóan.
 • Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül értesítse az elsőfokú hatóságot.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Ledium Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 54.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint a fellebbezés során a társaság nem bizonyította az elsőfokú határozat jogsértő jellegét, a Társaság a határozatban terhére rótt szabálytalanságokat elkövette, valamint a becsatolt dokumentumok is alátámasztják a jogsértés minden kétséget kizáróan megtörténtét.

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülmények értékelése mellett – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

 • az Ektv. 4. § b) pontját;
 • a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), h), i), j), m), n), v), w) pontjait;
 • a Korm. rendelet 14. §-át;
 • a Korm. rendelet 18. § a) pontját;
 • a Korm. rendelet 20. § (1), (2) bekezdéseit;
 • a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdését;
 • a Korm. rendelet 23. § (1), (3) bekezdéseit;
 • a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdését;
 • a Korm. rendelet 25. §-át;
 • az Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdéseit;
 • az Fttv. 6. § (1) bekezdés f), i) pontjait;
 • az Fttv. 7. § (1) bekezdését;
 • az Fgytv. 29. § (11) bekezdését;
 • a Fogyasztói online vitarendezési irányelv 14. cikkének (2) bekezdését;
 • a Ptk. 6: 159. § (1), (2) bekezdéseit;
 • a Ptk. 6: 162. § (2) bekezdését;
 • a Ptk. 6: 163. § (2) bekezdését;
 • a Ptk. 6: 168. § (1) bekezdését, valamint
 • a Jótállási rendelet 4. § (3) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Ledium Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 54., adószáma: 13468062-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-009817 ) képviselője által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) CS/001/00882-9/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 24.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/92/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/92/2018.
Ügyfél adatok: 
Ledium Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 54.)