Elismerésre méltón nevelnek a fogyasztói tudatosságra

A diákok fogyasztóvédelmi ismereteinek növelése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a „Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola” címet adományozta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma részére 2018. január 25-én. Veszprém megyében a zirci az első iskola, amely megkapta ezt az elismerést.

 

Horváth Attila megbízott tagintézmény-vezető elmondta, iskolájuk az oktatás mellett mindig kiemelt figyelmet fordított a nevelésre, ezen belül a környezettudatosságra, a természet védelmére. Hangsúlyozta, a fogyasztói társadalomban fontos, hogy tudatosan hozzuk-e meg döntéseinket. Az iskola arra törekszik, hogy a diákok tudatosan vásároljanak, tudatosan használják az internetet, fogyasztási szokásaik ne terheljék feleslegesen a környezetünket. Intézményük éves szinten is több programot és versenyt rendez különböző témahetek megszervezésével. A termékek beszerzésére is kiemelt figyelmet fordítanak, helyi kistermelőktől vásárolnak, nem egyszer a diákok szüleinek, nagyszüleinek a kertjéből érkeznek a gyümölcsök. Diákjaik versenybe szállnak a gyümölcsből készített süteményekkel is, majd a legsikeresebb receptek gazdát is cserélnek.

Beszélt arról is, hogy az iskola ebben a tanévben már harmadszor nevezett be a Digitális Témahét programjaiba. Tanulóik az informatika tantárgy „információs társadalom” című témakörön belül megismerik az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat, képesek lesznek kiértékelni az információforrásokat, megismerik az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat, az eszközök személyiséget és egészséget befolyásoló hatásait, és képessé válnak az elektronikus szolgáltatások használatára. Megismerik a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket, a tudatos vásárló jellemzőit. Ezt a célt szolgálja az évente megrendezésre kerülő Böngészőverseny és a Biztonságos Internet Nap is. Jelentős szereppel bír a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete, a Pénz7, melyhez Magyarország és az iskola is 2015-ben csatlakozott először.

Szakképző iskola révén intézményük helyet ad különböző közép- és nagyvállalatok termékeinek bemutatására, azok fogyasztóbarát, szakszerű felhasználására és alkalmazására oktatások formájában. Ezeken az előadásokon nemcsak a tanulók, hanem szakoktatók, szaktanárok, valamint a térség érdeklődő vállalkozói is szívesen részt vesznek – mondta az intézményvezető. Hozzátette, nagy hangsúlyt fektetnek a fogyasztóbarát vállalkozói szemléletre is. A tanműhelyekben oktatott szakmáknál szinte kivétel nélkül keletkezik veszélyes hulladék a munka során, amelyet az erre a célra kialakított szelektív hulladékudvarban gyűjtenek és szállíttatnak el. Fontosnak nevezte, hogy ezeket az alapismereteket és készségeket már a tanulmányaik elején elsajátítsák a diákok, így környezettudatosságuk időben kialakul, és reményét fejezte ki, hogy egy életre meg is marad bennük.
 
Az elismerésben részesülő iskola vezetője végül köszönetét fejezte ki a fogyasztói tudatosságra nevelő programokban résztvevő diákoknak, kollégáknak, akik hozzájárultak a pályázat sikerességéhez. 

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében elmondta, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016 szeptemberében írta ki először a „Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola” pályázatot azzal a céllal, hogy díjazzák azokat az iskolákat – legyen az általános- vagy középiskola –, amelyek beillesztik valamilyen módon az oktatásba a fogyasztóvédelmet, annak ellenére, hogy ez kötelező tárgyként nincs jelen a köznevelésben, viszont felismerték a pedagógusok a diákok fogyasztói tudatosságra történő nevelésének fontosságát.

Fontos számukra, hogy díjazzák azokat az iskolákat, amelyek gyakorlati tudást és ismereteket adnak a diákoknak akár fogyasztóvédelem, akár tudatos gondolkodás tekintetében. A zirci iskola a harmincötödik az országban, amely megkapta ezt a díjat, Veszprém megyében viszont az első – emelte ki a helyettes államtitkár, s bejelentését taps követte a közönség részéről. – Láttuk az iskola pályázatában, hogy kiemelten kezelik a pénzügyi tudatosságot, részt vesznek a diákok a témahetekben, ezen felül nagyon fontosnak tartják a fenntartható fogyasztást. Külön örömünkre szolgált, hogy az internetes kereskedelmet is kiemelten kezelik a pedagógusok és a diákok – mondta Keszthelyi Nikoletta. Hozzátette: 2017-től a fogyasztóvédelmi szakterületnek is az egyik kiemelt szakterülete az elektronikus kereskedelem fogyasztóvédelmi ellenőrzése, és már nagyon komoly eredményeket ért el a fogyasztóvédelmi hatóság. Hangsúlyozta azonban, hogy nemcsak a hatóság és a békéltető testület munkája a fontos, hanem a fogyasztó is, hiszen „hatékony fogyasztóvédelem nincs tudatos fogyasztó nélkül”, ezért is tartják fontosnak, hogy a jövő generáció tudatos szemlélettel kerüljön ki az iskolából. 

Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője gratulált az iskola igazgatójának, a pedagógusi közösségnek és a diákoknak, hogy elnyerték és Veszprém megyében elsőként nyerték el ezt a díjat. Fontosnak nevezte ezt az elismerést, hiszen mint mondta, nagyon sok veszély leselkedik ránk a mai világban. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a pályázat során, a különböző programokon, vetélkedőkön szerzett ismeretek akkor érnek igazán valamit, ha azt az életben is hasznosítjuk. A kormányzat célja, hogy már a legfiatalabb korban erre nevelje a jövő generációját, így van remény arra, hogy „nem önt el bennünket a szemét, nem veszünk feleslegesen árukat, nem kérjük el mindig a nejlonzacskót” – sorolta a példákat az államtitkár.


 
Felhívta a figyelmet, hogy sok-sok apró lépést tehetünk környezetünk megóvása, a tudatos fogyasztói gondolkodás érdekében, ezt a célt szolgálja ennek a díjnak a megalapítása és az ehhez tartozó program is, amelyet egy év alatt kell véghezvinni. Örömét fejezte ki, hogy Zircen zöld város program van, az pedig, hogy Magyarország legmagasabban fekvő városában vagy környékén, egy csodálatos környezetben élnek az iskola diákjai, fogékonnyá teszi őket a fogyasztótudatos akciók iránt.

Azt kívánta, hogy a saját területén legyen mindenki ennek a gondolkodásnak az élharcosa, segítse a környezetét, és akkor talán van remény arra, hogy utódaink környezettudatos nevelést kaphatnak, más szemmel látják a világot, vigyáznak a környezetükre, és a fogyasztói társadalom veszélyét ki tudják kerülni. Ehhez a munkához sok sikert kívánt dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője.