PE/ÜZ1/75/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.29.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.15.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/75/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a kérelmező által becsatolt, valamint a Vállalkozás nyilatkozata alapján megállapította, hogy a Vállalkozás a parkolóban nem nyújtott tájékoztatást arról, hogy új parkolási rendszer került bevezetésre. A Vállalkozás ezzel olyan jelentős információt hallgatott el, amely alkalmas volt arra, hogy a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztesse, amelyet nem hozott volna meg.

Az elsőfokú hatóság CS/001/00660-8/2017. számú határozatában a Vállalkozás terhére 100.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Szegedi Közlekedési Társaság Kft. (székhely: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapítása szerint a Vállalkozás nem járt el kellő szakmai gondossággal, amikor az új parkolási rendről nem helyezett el időben a parkolóhelyeken tájékoztató táblákat. A Vállalkozás kereskedelmi gyakorlata a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges információt hallgatott el, illetve azt félreérthető módon bocsátotta rendlelkezésre, ezáltal kereskedelmi gyakorlata során megtévesztő mulasztást valósított meg.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 7. § (1) bekezdésében foglaltak.

9. A határozat rendelkező része:

A Szegedi Közlekedési Társaság Kft. (székhely: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8. a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal másodfokon eljáró Fogyasztóvédelmi Főosztálya (továbbiakban: másodfokú hatóság) a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) által a Vállalkozás ügyében hozott CS/001/00664-8/2017. számú határozatát- a rendelkező rész, mind az indokolási rész tekintetében - helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 15.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/75/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/75/2018.
Ügyfél adatok: 
Szegedi Közlekedési Társaság Kft. (székhely: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.)