PE/ÜZ1/138/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.29.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.17.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/138/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság kötelezte a Társaságot, hogy a www.toys.hu internetes oldalon az indokolás részben részletezett információkról a vásárlókat a vonatkozó jogszabálynak megfelelő módon tájékoztassa.

Kötelezte továbbá a vállalkozást arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Toys.hu Kft.(székhely:1029 Budapest, Méh u. 3.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a Társaság korábbi tájékoztatása valóban sértette a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz illetve elálláshoz való jogát, erre tekintettel jogszerűen alkalmazta a kötelezést a Társasággal szemben. A másodfokú hatóság megjegyzi, hogy a Társaság korábbi gyakorlata valóban jogsértő volt, mert a változtatásokig a fogyasztók nem tájékozódhattak megfelelően az őket érintő jogokról és érdekérvényesítési lehetőségekről, így abban az időben folyamatosan megvalósult a jogsértés.

A másodfokú hatóság előadja, hogy az előzetes tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása által a jogsértés megvalósult, az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően tárta fel, és abból helyes jogi következtetést vont le.

8. A határozat rendelkező része:

A Toys.hu Kft.(székhely:1029 Budapest, Méh u. 3., adószáma: 14884029-2-41, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Budapest Főváros  Kormányhivatal V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztó-kapcsolati Osztály (továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/4894-4/2017. ügyiratszámú határozatát  helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a BP/FOGY/4894-4/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 17.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/138/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/138/2018.
Ügyfél adatok: 
Toys.hu Kft.(székhely:1029 Budapest, Méh u. 3.)