PE/ÜZ1/151/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.29.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.19.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/151/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság határozatában 50.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, továbbá kötelezte, hogy a békéltető testületi eljárás során a meghallgatáson történő megjelenési kötelezettségének a jogszabályban előírt módon tegyen eleget.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Gorillasport.hu Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a Vállalkozás eljárása jogszabálysértő volt a tekintetben, hogy a békéltető testületi eljárásban a szabályszerű értesítés ellenére nem tett eleget a megjelenési kötelezettségének, illetve nem biztosította a tárgyaláson olyan személy jelenlétét, akit az egyezség létrehozására feljogosított, ennek alapján nem tett eleget a törvényben előírt együttműködési kötelezettségének.

A másodfokú hatóság ugyanakkor tekintettel volt arra, hogy a Vállalkozás kisvállalkozásnak minősül, továbbá ismételtség terhére nem állapítható meg, így mérlegelési jogkörében eljárva tartotta indokoltnak csökkenteni a kiszabott bírság összegét.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette az Fgytv. 29. § (8) illetve (11) bekezdésében foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A Gorillasport.hu Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/05710-0002/2017. számú határozatát megváltoztatja, a kiszabott bírság összegét 25.000. Ft-ra, azaz huszonötezer forintra mérsékli.

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a BP/FOGY/05710-0002/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 19.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/151/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/151/2018.
Ügyfél adatok: 
Gorillasport.hu Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.)