PE/ÜZ1/102/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.29.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.16.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/102/2018.

5. Az ügy tárgya:

A feltárt jogsértésre – valamint az elsőfokú hatóság által korábban BP/FOGY/03440/2/2017. számú határozatában elbírált jogsértés alapján megállapított ismételtségre – tekintettel az elsőfokú hatóság 400.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, továbbá kötelezte, hogy a jogszabálynak megfelelően tájékoztassa az előfizetőit a felügyeleti szervek elérhetőségéről, továbbá a feltárt jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse a hatóságot.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság a tényállást nem megfelelően tárta fel, a rendelkezésre álló bizonyítékokból helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A rendelkezésre álló iratanyag alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § (8) bekezdését, mert a panaszra adott válaszában nem tájékoztatta pontosan a Kérelmezőt a felügyeleti szervek elérhetőségéről, hanem csak internetes hivatkozást csatolt, amelyet azonban internettel nem rendelkező fogyasztók nem tudnak megnyitni, így sérül a megfelelő tájékoztatáshoz való joguk.

9. A határozat rendelkező része:

A Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; a továbbiakban: Vállalkozás) képviseletében eljáró Dr. Keresztury Marcell László (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztályának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) Kérelmező kérelmére indult eljárásában meghozott BP/FOGY/6032/2/2017. számú határozatát megváltoztatja akként, hogy fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértése a Vállalkozás terhére nem állapítható meg, és erre tekintettel a kiszabott 400.000,- Ft összegű fogyasztóvédelmi bírságot és a kötelezéseket törli.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 16.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/102/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/102/2018.
Ügyfél adatok: 
Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)