PE/ÜZ1/101/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.29.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.16.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/101/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás adatszolgáltatásában nem válaszolt teljes körűen, mert annak alapján nem állapítható meg, hogy az ország többi területén foglalkoztat-e referenst, továbbá a megnevezett referens is csak 2017. szeptember 1. napjától hatályos szerződés alapján van foglalkoztatva, miközben a hatóság vizsgálata az azt megelőző időszakra irányult. Erre tekintettel az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás a vizsgálat ideje alatt nem tudta bizonyítani fogyasztóvédelmi referensek foglalkoztatását, ezért 300.000. fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, továbbá kötelezte, hogy a jogszabályban előírt módon gondoskodjon a fogyasztóvédelmi referensek foglalkoztatásáról.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint megállapítható, hogy a Vállalkozás nem vonható felelősségre azért, mert csak Budapest területére vonatkozóan szolgáltatott adatot, azonban a jogsértés megállapítható a tekintetben, hogy a Vállalkozás nem igazolta a vizsgálat idejére vonatkozóan fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatását.

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozattal megállapított bírság mérséklését tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. (továbbiakban: Fgytv.) 17/D § (1) bekezdése szerint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás köteles fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni.

A (2) bekezdés szerint a fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére a fogyasztóvédelmi szemlélet erősítését, valamint a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését elősegítő fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés rendszeres szervezése. A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

9. A határozat rendelkező része:

A Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/5977-2/2017. számú határozatát megváltoztatja, a kiszabott bírság összegét 150.000. Ft-ra, azaz százötvenezer forintra mérsékeli.

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy a BP/FOGY/5977-2/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 16.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/101/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/101/2018.
Ügyfél adatok: 
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)