PE/ÜZ1/48/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.29.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.12.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/48/2018.

5. Az ügy tárgya:

A feltárt jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 150.000. Ft fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta a Vállalkozást, továbbá kötelezte, hogy az eljárás során észlelt jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint a határozatban leírtak alapján megállapítható, hogy a feltárt hiányosság olyan jogsértést valósított meg, amely indokolttá tette a fogyasztóvédelmi bírság szankció alkalmazását, így annak kiszabása jogszerű és indokolt volt annak megvalósulása érdekében is, hogy a Vállalkozás a jövőben a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson.

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozattal megállapított bírság mérséklését tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján a Vállalkozás megsértette:

  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdésének v.) pontját, és a 22.§ (1) bekezdését,
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4.§ h) pontját illetve az 5.§ (1) illetve (2) bekezdését, illetve
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. § (1) illetve 6. § (1) bekezdését, és
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súloys jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b) pontját.

9. A határozat rendelkező része:

A Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.; továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/4883-5/2017. számú határozatát megváltoztatja, a kiszabott bírság összegét 100.000 Ft-ra, azaz százezer forintra mérsékeli.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 12.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/48/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/48/2018.
Ügyfél adatok: 
Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.)