PE/ÜZ16/1278/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.25.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.28.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1278/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BO/FO/1110-0003/2017. számú határozatában a Vállalkozás terhére 200.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint kötelezte a Vállalkozást arra, hogy az eladási ár és egységár feltüntetésére egyaránt kötelezett termékek egységárát is tüntesse fel, valamint a termékek eladási árát egyértelműen tüntesse fel.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

METRO Kereskedelmi Kft. (székhely: 2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság a feltárt tényállásból nem megfelelő következtetéseket vont le. Annak érdekében, hogy a határozat rendelkező része és indokolása okszerűsége megfelelő legyen, az elsőfokú döntés megváltoztatása indokolt.

Az elsőfokú határozat megsemmisítését – a Ket. 121. § (1)(2) bekezdéseiben foglalt semmisségi ok hiánya miatt nem találta indokoltnak.

A másodfokú hatóság a Társasággal szemben kiszabott bírság rendelkező részében foglaltak szerinti csökkentését az arányosság és fokozatosság figyelembe vételével indokoltnak találta. 

A másodfokú hatóság jelen esetben a rendelkező részben meghatározott összegű fogyasztóvédelmi bírság kiszabását indokoltnak tartja a fogyasztók érdekeinek védelme végett, valamint azért is, hogy a Vállalkozás a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 14. §. (1), (3), (6) bekezdések.

9. A határozat rendelkező része:

A METRO Kereskedelmi Kft. (székhely: 2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3. a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal másodfokon eljáró Fogyasztóvédelmi Főosztálya (továbbiakban: másodfokú hatóság) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) által a Vállalkozás ügyében hozott BO/FO/1110-0003/2017. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja és a fogyasztóvédelmi bírság összegét 180.000 Ft-ra (azaz száznyolcvanezer forintra) csökkenti.

Az elsőfokú határozatban megállapított kötelezés alábbi részét törli:

  • „az eladási ár és egységár feltüntetésére egyaránt kötelezett értékesítésre kínált termékeknek tüntesse fel az egységárát is!”

A másodfokú hatóság felhívja az Társaság figyelmét, hogy a határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 28.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1278/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1278/2017.
Ügyfél adatok: 
METRO Kereskedelmi Kft. (székhely: 2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3.)