PE/ÜZ16/1265/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.25.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.11.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1265/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BP/FOGY/05272-0002/2017. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben 850 000 Ft fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta, valamint kötelezte a Társaságot, hogy

  • egyrészt fizessen kötbért a jogszerűtlenül kezdeményezett kikapcsolás miatt (5,000.-Ft),
  • másrészt a számlázási kötelezettség megsértése miatt fizessen kötbért ügyfele részére (76 X 100.-Ft = 7,600.-Ft),
  • továbbá intézkedjen a ki- és a visszakapcsolási díj visszatérítése iránt.

Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint a Társaság nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetében általában elvárható volt tőle, így négy esetben róható a terhére, hogy a számlában nem a valóságnak megfelelő, illetve az elosztói engedélyes által megküldött adatok szerepeltek.

Mindezek alapján az elsőfokú hatóság helyesen járt a tekintetben, hogy a Szolgáltatóval szemben a Vet. Vhr. 21/A. § (3) bekezdésének megsértését állapította meg.

Továbbá a Társaság Üzletszabályzatának 11.2. pontjában foglaltak szerint a Társaság kötbérfizetésre köteles a nem megfelelő számlázás miatt, lakossági felhasználók esetében napi 100 Ft összegben. Figyelemmel a Vet. 57. § (4) bekezdésére, valamint arra, hogy a Társaság négy számla vonatkozásában összesen 77 napig (= 59nap + 0 nap + 0 nap + 18nap) követett el mulasztást, így volt szükséges a 7,700 Ft összegű kötbér megállapítása.

Figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, a másodfokú hatóság a kötelezésből a (számlázási kötelezettség megsértése miatt fizetendő) kötbér összegének növelése és az indokolási rész kikapcsolás és számlázás tekintetében történő megváltoztatása mellett egyebekben az elsőfokú hatóság határozatának helybenhagyását látta indokoltnak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú határozat szerint a Társaság megsértette a Vet. Vhr. 1. § (1), 21/A. § (1), 24. § (3a), 28. § (5) bekezdéseit, valamint az Fgytv. 17/A. § (8) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A dr. Kalló János Márk ügyvéd által képviselt ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74., adószáma: 25366936-2-41, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Járási Hivatal (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/05272-0002/2017. számú határozatát alábbiak szerint megváltoztatja:

  • a számlázási kötelezettség megsértése miatt fizetendő kötbér összegét 7,700 Ft-ra (azaz hétezer hétszáz forintra) emeli, valamint
  • az indokolási részt a kikapcsolás és számlázás tekintetében megváltoztatja, egyebekben pedig a határozatot helybenhagyja. 
Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 11.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1265/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1265/2017.
Ügyfél adatok: 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)