PE/ÜZ16/1156/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.25.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.15.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1156/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a Társaság terhére 100.000 Ft, azaz százezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint kötelezte a Társaságot, hogy a jogszabályban előírt módon gondoskodjon fogyasztóvédelmi referensek foglalkoztatásáról.

Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedésről az elsőfokú hatóságot az intézkedés megtételét követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Zalakerámia Zrt. (székhely: 8946 Tófej, Rákóczi út 44.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság az eljárás során a tényállást helyesen tárta fel, a tekintetben, hogy a Társaság által szolgáltatott adatok alapján, hogy 2014. február 18. és 2016. február 14. napja napjáig a Vállalkozás fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatását nem igazolta. Mivel a Társaság e mulasztását a másodfokú eljárás során sem mentette ki, a másodfokú hatóság szerint indokolt a jogsértés megállapítása a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján, és az elsőfokú határozatban kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összege megfelelő mértékű Társaság által megvalósított – mulasztásban megnyilvánuló - jogszabálysértés szankcionálására.

A másodfokú hatóság álláspontja szerint annak érdekében, hogy a jogalkotói szándék maradéktalanul érvényesítésre kerüljön és a Vállalkozás arra történő ösztönzése érdekében, hogy a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek elmulasztása a jövőben ne forduljon elő, indokolt a fogyasztóvédelmi bírság kiszabása, és e magatartás jogszabálysértő voltának tudatosítása érdekében indokolt a Vállalkozás arra történő kötelezése, hogy a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására vonatkozó szabályokat mindenkor, folyamatosan tartsa be.

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a Társaság által szolgáltatott adatok alapján - BP/FOGY/4462-2/2017. számú határozatában megállapította, hogy a Társaság a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatása során nem tartotta be a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/D. § (4) bekezdésében foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A Zalakerámia Zrt. (székhely: 8946 Tófej, Rákóczi út 44., a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/4462-2/2017. számú határozatát – a rendelkező rész helyben hagyása mellett – annak indokolása tekintetében az alábbiak szerint megváltoztatja.

A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot arra, hogy az elsőfokú határozatban kiszabott kötelezésnek értelemszerűen tegyen eleget. 

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 15.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1156/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1156/2017.
Ügyfél adatok: 
Zalakerámia Zrt. (székhely: 8946 Tófej, Rákóczi út 44.)