PE/ÜZ16/364/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.25.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.07.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/364/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a közös képviselő igazolta, hogy a rezsicsökkentés eredményeként jelentkező megtakarításokról szóló havi tájékoztató hirdetmény kihelyezésre került, jelezte továbbá, hogy több esetben a hirdetményt letépik. A közös képviselő igazolta továbbá, hogy a rezsicsökkentés eredményeként jelentkező megtakarítások összegét tartalmazó éves elszámolásról a tulajdonostársakat tájékoztatta.

A fentiek alapján az elsőfokú hatóság jogsértést nem állapított meg és az eljárás megszüntetése mellett döntött.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 21. szám alatti társasház közös képviselője

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az eset lényeges körülményeinek ismételt átvizsgálását követően az elsőfokú döntés rendelkező részben foglaltak szerinti megváltoztatását tartotta indokoltnak a törvény által megfogalmazott cél, a megfelelő tájékoztatás biztosítása és a jogszabályok betartása érdekében.

A másodfokú hatóság a tényállás feltárását és az eset lényeges körülményeinek mérlegelését követően - az adott ügy egyedi sajátosságaira és a fokozatosság elvére tekintettel - a rendelkező részben meghatározott jogkövetkezményt találta az elkövetett jogsértéssel arányban állónak, és alkalmasnak arra, hogy a közös képviselő a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson.

8. A megsértett jogszabályok köre:

a társasházakról szóló törvény 43/A. § (1) a) pontjában előírt kötelezettsége

9. A határozat rendelkező része:

A Bejelentők által benyújtott fellebbezés folytán a másodfokú hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-08/103/767-6/2017. számú végzését annak rendelkező és indokolási része tekintetében az alábbiak szerint megváltoztatja.

A másodfokú hatóság kötelezi a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 21. szám alatti társasház közös képviselőjét, hogy a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 43/A. § (1) a) pontjában foglaltaknak megfelelően folyamatosan tegyen eleget tájékoztatási kötelezettségének. 

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 07.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/364/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/364/2017.
Ügyfél adatok: 
Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 21. szám alatti társasház közös képviselője