PE/ÜZ1/44/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.25.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.10.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/44/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a Társaság terhére 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint kötelezte a Társaságot, hogy a jogszabályban előírt módon gondoskodjon fogyasztóvédelmi referensek foglalkoztatásáról.

Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedésről az elsőfokú hatóságot az intézkedés megtételét követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

UPC Magyarország Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat rendelkező részben foglaltak szerinti megváltoztatása mellett döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a BP/FOGY/5612-2/2017. számú határozatában megállapította, hogy a Társaság a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatása során nem tartotta be az Fgytv. 17/D. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A UPC Magyarország Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34., Cg.:01-09-366290, adószám: 10987278-2-44 a továbbiakban: Társaság, képviseli: dr. Hegedűs Erna jogtanácsos) által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/5612-2/2017. számú határozatát – mind a rendelkező rész, mind az indokolás tekintetében – az alábbiak szerint megváltoztatja, és a fogyasztóvédelmi bírság összegét 100.000 Ft-ra mérsékli.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 10.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/44/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/44/2018.
Ügyfél adatok: 
UPC Magyarország Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.)