PE/ÜZ16/1059/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.25.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.13.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1059/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a GY/001/01127-2/2016. számú határozatában a termék további forgalmazását a termék gyártója székhelyének a terméken, a terméken feltüntetett címkén vagy a csomagoláson való feltüntetéséhez, valamint a megfelelőségét igazoló dokumentum meglétéhez kötötte. Az elsőfokú hatóság ezen túlmenően a Vállalkozás terhére 70.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Lidl Magyarország Bt. (székhely: 1037 Budapest, Rádl-árok 6.)

7. A megállapított tényállás:

A megfelelőségi nyilatkozat árusítás helyén tapasztalt hiánya, valamint a nem megfelelő tartalmú megfelelőséget igazoló dokumentáció, továbbá a gyártó adatai feltüntetésének hiánya miatt a másodfokú hatóság - az elsőfokú határozatban foglaltaknak megfelelően - a forgalmazás feltételhez kötésének alkalmazását tartotta az elkövetett jogsértéssel arányban állónak és indokoltnak, tekintettel arra, hogy a törvény által megfogalmazott cél, vagyis a fogyasztói érdekek védelme és az alapvető fogyasztói jogok érvényesülése céljából elengedhetetlen a fenti jogszabályi előírások betartása.

A másodfokú hatóság jelen esetben a rendelkező részben meghatározott összegű fogyasztóvédelmi bírság kiszabását indokoltnak tartja a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme érdekében, továbbá, hogy a Társaság a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 5. §, 8. § (3) bekezdés, 13. § (2) bekezdések.
  • MSZ EN 13869:2002+A1:2011 Öngyújtók. Gyermekbiztos öngyújtók. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek szabvány 7. fejezet 7.1. pont

9. A határozat rendelkező része:

A Lidl Magyarország Bt. (székhely: 1037 Budapest, Rádl-árok 6.) által benyújtott fellebbezés folytán a másodfokú hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya GY/001/01127-2/2016. számú határozata rendelkező és indokolás részét helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 13.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1059/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1059/2017.
Ügyfél adatok: 
Lidl Magyarország Bt. (székhely: 1037 Budapest, Rádl-árok 6.)