PE/ÜZ16/988/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.25.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.19.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/988/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a termékek forgalmazása jogsértő, mert a Vállalkozás a termék egészére vonatkozó megfelelőséget igazoló dokumentumot nem tudott bemutatni.

Az elsőfokú hatóság a BP/FOGY/03884-2/2017. számú határozatában a termék további forgalmazását a termék megfelelőségét igazoló dokumentum meglétéhez és bemutatásához kötötte.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

B.N.M. Bio-Natural Medical Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 403.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint mind ez eljáró hatóság, mind az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a Vállalkozás által az elsőfokú eljárás során bemutatott megfelelőségi igazolás kizárólag a termék egy részére, a termékbe beépített MT 08 típusú kezelőegységre vonatkozik. A gyártó által bemutatott dokumentum nem vonatkozik a termék azon részére – a matracra – amelybe azt beépítették, és különösen nem vonatkozik a két elemből álló termék együttesére. Helytállóan állapítja meg az elsőfokú hatóság, hogy a kezelőegység beépítésével a Vállalkozás új terméket hozott létre, amely csak a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását követően hozható forgalomba.

A Társaság fellebbezése nem alapos, a jogsértés megvalósulása egyértelműen megállapítható.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 3. § (1)(2) bekezdés, 5. §, 6. § (1)-(3) bekezdések, 7. § (1)-(5) bekezdések.

9. A határozat rendelkező része:

A B.N.M. Bio-Natural Medical Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 403.) által benyújtott fellebbezés folytán a másodfokú hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya BP/FOGY/03884-2/2017. számú határozata rendelkező és indokolás részét helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja az Vállalkozás figyelmét, hogy a határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 19.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/988/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/988/2017.
Ügyfél adatok: 
B.N.M. Bio-Natural Medical Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 403.)