PE/ÜZ16/1296/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.25.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.08.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1296/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság döntésében arra kötelezte a Szolgáltatót, hogy a fogyasztói panaszok elutasítása esetén minden esetben az indokolási részben hivatkozott jogszabályi rendelkezések szerinti tartalommal tájékoztassa a fogyasztókat a további jogorvoslati lehetőségeket biztosító szervek elérhetőségeiről, valamint a békéltető testületi eljárás szolgáltató általi igénybevételéről.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. (5630 Békés, Verseny utca 4.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint a Kérelmező fellebbezése nem alapos, az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően feltárta és abból helyes jogi következtetésre jutott.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BE/13/00268-11/2017. számú, 2017. szeptember 12. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Szolgáltató megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (8) bekezdését. Egyebekben a kérelem közszolgáltatás szüneteltetésével kapcsolatos részében fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapította meg, és erre tekintettel a kérelem ezen részét elutasította.

9. A határozat rendelkező része:

Kérelmező által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft.-vel (5630 Békés, Verseny utca 4.) szemben meghozott BE/13/00268-11/2017. számú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 08.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1296/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1296/2017.
Ügyfél adatok: 
BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. (5630 Békés, Verseny utca 4.)