PE/ÜZ1/168/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.25.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.22.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/168/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság döntésében az alábbi kötelezéseket alkalmazta.

I. Kötelezte a Szolgáltatót arra, hogy térítsen vissza a Kérelmezőnek 368.097 forintot.

II. Kötelezte a Szolgáltatót, hogy a határozat jogerőre emelkedésének napjától az előre fizető mérő feltöltésekor a szociálisan rászoruló fogyasztó által befizetett összeg jogszabályban meghatározott részét csak a jogszabályi feltételek teljesülése esetén fordítsa a fennálló tartozás csökkentésére.

III. Kötelezte továbbá a Szolgáltatót, hogy a megtett intézkedéseiről az elsőfokú hatóságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.)

7. A megállapított tényállás:

A Társaság fellebbezése nem alapos, azonban a másodfokú hatóság hivatalból észlelte, hogy az elsőfokú hatóság az ügy érdemére kiható eljárásjogi hibát vétett, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a HB/04-FVO/1034-7/2017. számú, 2017. augusztus 14. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Szolgáltató megsértette a VET. Vhr. 32. § (9) bekezdését. 

9. A határozat rendelkező része:

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17., a továbbiakban: Társaság, illetve Szolgáltató) által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság)  Kérelmező kérelmére meghozott HB/04-FVO/1034-7/2017. számú határozatát megváltoztatja, és a kiszabott kötelezést az alábbiak szerint módosítja.

A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót arra, hogy a 2014.02.19-2015.08.27. között, 2015.12.01-2015.12.15. között és 2016.02.16-2017.04.11. között az előre fizető mérő feltöltésekor a Kérelmező befizetéseiből a fennálló tartozás csökkentésére elszámolt összegeket a Kérelmező részére térítse vissza.

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy egyebekben a HB/04-FVO/1034-7/2017. számú határozat rendelkező részének II. és III. pontjában megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 22.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/168/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/168/2018.
Ügyfél adatok: 
E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.)