PE/ÜZ16/1259/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.25.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.22.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1259/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a Vállalkozást 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte, valamint az általa forgalmazott termékek árára vonatkozó megtévesztő tájékoztatás megszüntetésére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Extreme Digital Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.)

7. A megállapított tényállás:

A határozatban leírtak alapján - a Vállalkozás gazdasági súlyának szem előtt tartásával - a másodfokú hatóság jelen határozat rendelkező részében meghatározott összegű fogyasztóvédelmi bírságot és kötelezést találta megfelelő mértékűnek és indokoltnak, valamint elégségesnek a Vállalkozással szemben a vonatkozó jogszabályok által megvalósítandó cél elérése, valamint a további jogsértő magatartás megelőzése érdekében.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdése és 6. § (1) bekezdés c) pontja

9. A határozat rendelkező része:

Az Extreme Digital Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.; adószám: 14174179-2-44; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/5199/2/2017. számú határozatát – a rendelkező rész helybenhagyása mellett - az alábbiak szerint megváltoztatja.

A másodfokú hatóság kötelezi a Vállalkozást arra, hogy az elsőfokú határozatban kiszabott kötelezésnek az abban foglaltak szerint tegyen eleget. 

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 22.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1259/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1259/2017.
Ügyfél adatok: 
Extreme Digital Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.)