PE/ÜZ16/305/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.25.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.10.30.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/305/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság kötelezte a Társaságot, hogy az általa forgalmazott „Colgate® Smiles kids 3-5 years 50 ml” kiszerelésű fogkrém címkézése során tartózkodjon a megtévesztő kereskedelmi gyakorlattól, és a termék címkéjén az összetevőket a termékben ténylegesen megtalálható mennyiségű összetevők alapján a valóságnak megfelelően, pontosan tüntesse fel.

Az elsőfokú hatóság kötelezte továbbá a Társaságot 20.820.-Ft eljárási költség megfizetésére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Colgate-Palmolive Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3.)

7. A megállapított tényállás:

A Társaság fellebbezése alapos, az elsőfokú hatóság a tényállást nem tárta fel megfelelően és a rendelkezésre álló bizonyítékokból helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megsemmisítése indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A Társaság által Magyarországon forgalomba hozott, forgalmazott „Colgate® Smiles kids 3-5 years fogkrém 50 ml” (vonalkód: 8 718951 096370; Tételazonosító: 6268PL1111; felhasználhatósági ideje: 08.2018.) címkézése nem megfelelő, mivel a laboratóriumi vizsgálat során mért fluortartalom tekintetében a címkén megadott érték nem egyezik meg a termékben ténylegesen megtalálható fluortartalommal, megsértve ezzel a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) ba) pontját.

9. A határozat rendelkező része:

A Colgate-Palmolive Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., adószáma: 10887192-2-43.; továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY-03916-2/2017. számú határozatát megsemmisíti, melyre tekintettel a megállapított kötelezéseket – beleértve az eljárási költség megfizetésére kötelezést is – törli.

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 10. 30.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/305/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/305/2017.
Ügyfél adatok: 
Colgate-Palmolive Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3.)