PE/ÜZ1/96/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.25.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.17.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/96/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság VA/7/00342-10/2016. ügyiratszámú határozatában elrendelte az UV-9W-L típusjelölésű, UV fénycsővel ellátott, a terméken NABA NAIL BY ALVEOLA márkajelű, SM/FMD-909, NA661001-1 és 909 termékazonosító-jelölésű és „NABA UV Lámpa 9W” megnevezésű, a csomagolódobozon FEI MEI márkajelű, 909 termékazonosító-jelölésű és „9Watt Gel Curing UV Lamp” feliratú, műkörömalapanyag-szárító/besugárzó készülék forgalomból történő kivonását, visszahívását, továbbá 100.000 forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

Ezen túlmenően az elsőfokú hatóság – a megállapított jogsértésre tekintettel – VA/7/00342-11/2016. számú végzésében arra kötelezte a Társaságot, hogy eljárási költségként fizessen meg 116.783,- Ft-ot.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Alveola Kft. (1143 Budapest, Gizella út 28/A.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság határozatában számot adott azon körülményekről, amelyek alapján indokoltnak tartotta a fogyasztóvédelmi bírság kiszabását, annak okszerűsége a határozatból kitűnik, az elsőfokú határozat tehát jogszerű, a másodfokú hatóság annak megváltoztatására, megsemmisítésére okot adó körülményt az eljárása során nem tárt fel.

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Tekintettel arra, hogy a mintavételezett termék nem felelt meg az előírt követelményeknek, a laboratóriumi vizsgálat költsége a Társaságot terheli, a VA/7/00342-11/2016. számú végzésben megállapított eljárási költség tehát jogszerű, a másodfokú hatóság a végzés megsemmisítését vagy megváltoztatását nem találta indokoltnak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság 2016. október 7. napján kelt, VA/7/00342-10/2016. ügyiratszámú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 3. § (1) és (3) bekezdését, a 6. § (2) bekezdését, a 11. § (2), (3) és (5) bekezdését, valamint a villamossági termékek biztonsági követelményeiről és azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet (a továbbiakban: IKIM rendelet) 3. § (1) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

Az Alveola Kft. (1143 Budapest, Gizella út 28/A.; a továbbiakban: Társaság illetve Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Vas Megyei Kormányhivatal VA/7/00342-10/2016. számú határozatát – az indokolás megváltoztatása mellett – helybenhagyja.

A másodfokú hatóság egyúttal a Vas Megyei Kormányhivatal VA/7/00342-11/2016. számú végzését helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a VA/7/00342-10/2016. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a VA/7/00342-11/2016. számú végzés rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget, azzal, hogy a megállapított eljárási költség összegét a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál xxx számlaszámon vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 17.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/96/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/96/2018.
Ügyfél adatok: 
Alveola Kft. (1143 Budapest, Gizella út 28/A.)