PE/ÜZ16/1307/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.17.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.03.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1307/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság kötelezte a Társaságot, hogy a fogyasztók írásbeli panaszát 30 napon belül minden esetben, érdemben írásban válaszolja meg, és intézkedjen annak közlése iránt, valamint a fogyasztók minőségi kifogásáról vegye fel a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú jegyzőkönyvet.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Farbe King Kft. (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 21-23.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság helyesen tárta fel a tényállást, mely során megállapította, hogy a Társaság megsértette a panaszkezelésre és a szavatossági kifogások kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat. Az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a Társaságnak válaszolnia kellett volna a Kérelmező (tehát a megrendelő házastársa) panaszára, továbbá az üzletben előadott kifogásaira vonatkozóan jegyzőkönyvet kellett volna felvennie, erre tekintettel kötelezte határozatában a Társaságot arra, hogy a fogyasztók írásbeli panaszát 30 napon belül minden esetben, érdemben és írásban válaszolja meg, illetve intézkedjen annak közlése iránt, továbbá a fogyasztók minőségi kifogásáról vegye fel a jogszabályban előírt tartalmú jegyzőkönyvet.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság azzal, hogy a Kérelmező által írt panaszt nem válaszolta meg a jogszabályi előírásoknak megfelelően, továbbá a bejelentett minőségi kifogásról nem vett fel jegyzőkönyvet, megsértette az Fgytv. 17/A. § (6) bekezdését, illetve a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4. § (1)-(3) bekezdéseit.

9. A határozat rendelkező része:

Kérelmező által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Fogyasztóvédelmi Osztálya (a továbbiakban elsőfokú hatóság) SZ-10/109/FO/00851-11/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Farbe King Kft. figyelmét, hogy az SZ-10/109/FO/00851-11/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 03.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1307/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1307/2017.
Ügyfél adatok: 
Farbe King Kft. (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 21-23.)