PE/ÜZ1/1/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.17.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.05.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/1/2018.

5. Az ügy tárgya:

A feltárt jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 25.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Szolgáltató terhére, továbbá kötelezte, hogy a Kérelmező szóbeli panaszát a jogszabályi előírásoknak megfelelően válaszolja meg, illetve jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ö. fasor 6.)

7. A megállapított tényállás:

Megállapítható, hogy a feltárt hiányosság olyan jogsértést valósított meg, amely indokolttá tette a fogyasztóvédelmi bírság szankció alkalmazását, valamint az elsőfokú hatóság által alkalmazott kötelezést, így annak kiszabása jogszerű és indokolt volt annak megvalósulása érdekében is, hogy a Szolgáltató a jövőben a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson.

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozattal megállapított bírság illetve kötelezés megváltoztatását nem találta indokoltnak, a továbbiakban pedig a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság álláspontja szerint a Társaság 1270-es telefonos ügyfélszolgálatára 2017. június 13-án és 2017. július 14-én érkezett hívások során megfogalmazott fax szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó igények nem minősültek panasznak. Ezt támasztja alá a Kérelmező kérelme is, amely alapján 2017. június 13. napján a fax szolgáltatás bekapcsolását kérte, 2017. július 14. napján pedig – az ügyintéző felajánlása ellenére – kifejezetten kérte, hogy ne rögzítsenek panaszt, hanem a fax szolgáltatás aktiválására vonatkozó kérését továbbítsák az illetékeseknek.

Fentiek alapján az elsőfokú hatóság kizárólag a 2017. június 19. napján tett szóbeli panasz kezelésének megfelelőségét vizsgálta. Megállapította, hogy a Kérelmező szóbeli panasza a fax szolgáltatás aktiválásának elmaradására és ehhez kapcsolódóan az ÁSZF 3.14-es pontjának alkalmazási körére, illetve 10.000. Ft összegű kompenzáció kérésére irányult a szolgáltatás aktiválásának elmaradása miatt.

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató a 2017. június 19. napján tett szóbeli panaszban foglaltakat a 6515724 és 6518062 hivatkozási számú levelével írásban, határidőben megválaszolta, a válasz azonban csak részben minősül érdeminek, mivel nem nyilatkozott a Kérelmező panaszának valamennyi részére vonatkozóan, mert a kért 10.000. Ft összegű kompenzációra illetve az ÁSZF 3.14-es pontjának alkalmazási körére vonatkozóan nem nyilatkozott, így megállapítható, hogy a Kérelmező szóbeli panasza teljes egészében nem került érdemben megválaszolásra.

9. A határozat rendelkező része:

A Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ö. fasor 6.; továbbiakban: Szolgáltató) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Fogyasztóvédelmi Osztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BK/FO/00713-13/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy a BK/FO/00713-13/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 05.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/1/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/1/2018.
Ügyfél adatok: 
Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ö. fasor 6.)