PE/ÜZ16/1180/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.16.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.28.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1180/2017.

5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 150.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Szolgáltatóra, továbbá kötelezte, hogy a 15 napos válaszadási határidőt minden esetben tartsa be és a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A Szolgáltató megsértette az Fgytv. 17/B. § (5) bekezdésében foglaltakat, amikor az előírt 15 napos határidőt megsértve válaszolt a Kérelmező panaszára.

9. A határozat rendelkező része:

A Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27., a továbbiakban: Szolgáltató) által benyújtott fellebbezés folytán a másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban elsőfokú hatóság) BP/FOGY/07640-0002/2016. számú határozatát megváltoztatja, a fogyasztóvédelmi bírság összegét 100.000. Ft-ra, azaz százezer forintra mérsékli.

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy a BP/FOGY/07640-0002/2016. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 28.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1180/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1180/2017.
Ügyfél adatok: 
Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.)