PE/ÜZ16/1234/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.12.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.28.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1234/2017.

5. Az ügy tárgya:

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztálya 2017. augusztus 18-án kelt HB-08/HAT/03257-5/2017. számú határozatával kötelezte a társaságot, hogy működése során a határozat jogerőre emelkedésének napjától tegyen eleget alábbi kötelezettségeinek:

  • Gondoskodjon a szóbeli fogyasztói panasz azonnali kivizsgálásáról és szükség szerint orvoslásáról
  • Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul vegyen fel jegyzőkönyvet, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak adja át, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül írásban, érdemben válaszolja meg és intézkedjen annak közlése iránt.
  • A panaszt elutasító álláspontját indokolja.

Kötelezte továbbá a Bt-t arra, hogy a kötelezés végrehajtása érdekében tett intézkedéseiről a járási hivatalt a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Hajdúszoboszlói Bútorlapszabászat Asztalosipari Bt. (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 3. C. épület

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú szerv egyetért az elsőfokú hatóság azon megállapításaival, hogy a szóbeli kifogásról szóló jegyzőkönyv felvételének elmulasztásával, és az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek (30 napon belüli válaszadás írásban, békéltető testületekről szóló tájékoztatás) nem teljesítésével fogyasztóvédelmi jogsértés valósult meg, mely figyelemmel arra, hogy a társaság kis/középvállalkozásnak minősül és első esetben feltárt szabálytalanság valósult meg, elsősorban kötelező jellegű szankció alkalmazásával volt büntethető.

Figyelembe véve a társaság fellebbezésében leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését, vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülmények ellenére – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a határozat helybenhagyásáról, az indokolási rész kiegészítése mellett.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A.§ (1), (1a), (2)-(5) bekezdése.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Hajdúszoboszlói Bútorlapszabászat Asztalosipari Bt. (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 3. C. épület, adószáma: 20340164-2-09, — a továbbiakban: Bt., illetve Társaság) ügyében a társaság jogi képviselője (Dr. Román Judit ügyvéd, 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 4.) fellebbezésére tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) HB-08/HAT/03257-5/2017. számú határozatát — az indokolás kiegészítése mellett — helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 28.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1234/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1234/2017.
Ügyfél adatok: 
Hajdúszoboszlói Bútorlapszabászat Asztalosipari Bt. (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 3. C. épület