PE/ÜZ16/1201/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.12.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.05.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1201/2017.

5. Az ügy tárgya:

Kérelmező a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezte a Vállalkozás eljárása vonatkozásában. A Békéltető Testület 2016. december 20. napján kelt értesítésében válaszirat küldésére hívta fel a Vállalkozást, továbbá tájékoztatta a meghallgatás időpontjáról, melyre válaszul a Vállalkozás megküldte nyilatkozatát. A kitűzött meghallgatáson a Vállalkozás egyezségkötésre feljogosított képviselője nem jelent meg, erre tekintettel a Békéltető Testület az elsőfokú hatóság eljárását kezdeményezte.

Az elsőfokú hatóság 2017. szeptember 21. napján eljárást indított, melyről értesítette a Vállalkozást, továbbá tájékoztatta, hogy ügyében nyilatkozattételi jog illeti meg. A Vállalkozás nyilatkozattételi jogával nem élt.

A fentiek alapján az elsőfokú hatóság határozatában 50.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozó terhére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Well4U Hungary Kft. (1061 Budapest, Dalszínház u. 10. I/3.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a Vállalkozás eljárása jogszabálysértő volt a tekintetben, hogy a békéltető testületi eljárásban a szabályszerű értesítés ellenére nem tett eleget a megjelenési kötelezettségének, illetve nem biztosította a tárgyaláson olyan személy jelenlétét, akit az egyezség létrehozására feljogosított, ennek alapján nem tett eleget a törvényben előírt együttműködési kötelezettségének.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a BP/FOGY/05069-0002/2017. számú, 2017. november 8. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette az Fgytv. 29.§ (8) és (11) bekezdésében foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A Well4U Hungary Kft. (1061 Budapest, Dalszínház u. 10. I/3., a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/05069-0002/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy a BP/FOGY/05069-0002/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 05.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1201/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1201/2017.
Ügyfél adatok: 
Well4U Hungary Kft. (1061 Budapest, Dalszínház u. 10. I/3.)