PE/ÜZ16/1289/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.10.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.02.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1289/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a 1701K-00195. számú határozatában meghozta döntését, melyben kötelezte a Társaságot, hogy panasz elutasítása esetén az írásbeli válaszában tájékoztassa a fogyasztókat arról, hogy a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság hivatalból észlelte, hogy a PE/ÜZ16/1126/2017. iktatószámú jelen döntés rendelkező részben felsorolt részeiben a többletilletékre vonatkozó utalások tévesen kerültek feltüntetésre, mivel a Társaság kizárólag a jogszabály által előírt 5.000 forint illetéket rótta le illetékbélyegen.

A másodfokú hatóság hivatalból megállapítja, hogy a PE/ÜZ16/1126/2017. számú határozatában elírás volt, ezért kijavítja azt.

8. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság Dr. Denich Ágnes jogtanácsos, Dr. Vajda Andrea Judit jogtanácsos (E.ON Hungária Zrt., 1134 Budapest, Váci út 17.) által képviselt E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17., adószám: 13958147-2-44, a továbbiakban: Társaság) ügyében hozott PE/ÜZ16/1126/2017. iktatószámú határozatot az alábbiak szerint kijavítja.

A másodfokú hatóság a PE/ÜZ16/1126/2017. számú határozat rendelkező részének az alábbi, második bekezdését törli:

„A másodfokú hatóság elrendeli egyúttal a fellebbező által illetékbélyegen lerótt 10.000 Ft többletilletéknek a fellebbező részére történő visszatérítését.

A határozat indokolási rész IV. 3. pontjának alábbi második mondatát, valamint az indokolási rész alábbi utolsó két bekezdését törli:

IV. 3. „Mindazonáltal a Társaság fellebbezését 3 példányban nyújtotta be és  mindhárom példányon illetékbélyeg útján lerótt 5.000 forint illetéket (összesen 15.000 forint értékben), így a 10.000 forint értékű többletilleték visszatérítéséről rendelkezett a másodfokú hatóság.”

„A másodfokú hatóság észlelte, hogy a jelen ügyben az Itv. 29. § (2) bekezdése alapján a fellebbezési illeték összege 5.000 Ft, azonban a Társaság 15.000 Ft fellebbezési illetéket rótt le.

A többletilleték visszatérítéséről a másodfokú hatóság az Itv. 79. § (1) bekezdése és 80. § (1) bek. f) pontja alapján rendelkezett.”

Jelen határozat a PE/ÜZ16/1126/2017. számú határozattal együtt érvényes, a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 02.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1289/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1289/2017.
Ügyfél adatok: 
E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.)